ประเภท : ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 
  คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดิน 
  ประมวลภาพการมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา 
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้หับนักเรียน นักศึกษา 
  การประเมินมาตรฐานองค์การดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคุณครูเฉลิมพร ชูศรี 
  ประมวลภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 
  กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีวางพวงมาลา  
มีข้อมูลทั้งหมด  165  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>