ประเภท : ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชุมประจำภาคเรียนที่1/2561 
  พิธีวางศิลาฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศสงขลา 
  ประมวลภาพกิจกรรม มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 
  โครงการอบรมฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ (บาฮาซา) 
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ เข้าศึกษาดูงาน แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้น ปวช. 
  โครงการศึกษาดูงานสถามศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ 
  กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
  กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 
  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสูอาชีพในงานโรงแรม 
มีข้อมูลทั้งหมด  155  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>